Hva er Checkware?

CheckWare er utviklet spesielt for klinikker og forskningsprosjekter innen psykisk helse og rusbehandling som bruker psykometriske tester.

CheckWare er web-basert og automatiserer innsamling, skåring og rapportering av testresultater. CheckWare har distribusjonsrettigheter til over 900 psykometriske tester og helseskjema og klinikken kan legge til egne skjema. Løsningen benyttes i voksenpsykiatrien og i barne- og ungdomspsykiatrien og i rusbehandling, i kommunal helsetjeneste og i spesialisthelsetjenesten.

Pasienten besvarer skjemaene hjemmefra eller på klinikken og skåringsrapporter som viser status og utvikling over tid blir umiddelbart tilgjengelig for helsepersonell. Løsningen kan tilpasses ethvert behandlingsforløp, kan integreres med pasientjournalen og dokumentere hele klinikkens behandlingseffekt.

Logg deg inn på brukerportalen

Pasient: Klikk her (innlogging med bankid eller bankid på mobil.)

Behandler: Klikk her (innlogging med bankid eller bankid på mobil.)