Aktiviteter

Våre institusjoner ligger tilbaketrukket i rolige omgivelser, hvor man kommer tett på både hverandre og naturen. Vi legger stor vekt på aktivitet i vår behandling, og friluftsliv og andre aktiviteter preger hverdagen ved alle avdelingene våre.

Vi tenker at aktivitet er viktig både under behandling, og i hverdagen etter tiden hos oss. Derfor ønsker vi at beboerne skal finne noe de kan fortsette å benytte seg av, også etter endt behandling.

Fokus på fysisk aktivitet

Hos oss har vi ulike områder som beboeren deltar i. Livet på kollektivet er lagt opp etter en normal hverdag. Det legges vekt på felles aktiviteter som et grunnleggende element i behandlingen. Beboerne skal være med på ulike aktiviteter hver dag. Noen av aktivitetene som vi har er: Inne-gruppe, ute-gruppe, hundegruppe, friluftsliv, ved-kløyving, trening, deltakelse på arrangement som frivillig, trening, toppturer, fisketurer m.m.

_G0F8063

Områder:

  • Hund: Arbeid og aktivitet med hundehold/ hundekjøring
  • Kjøkken: Kosthold, matkunnskap
  • Leve og bo: Hygiene, stell av klær, rutiner o.l
  • Skogsarbeid: Her får beboerne læring av bruk av ulike redskaper
  • Grønne fingre: Produksjon av sommerblomster
  • Friluftsliv: Turer, vedlikehold av utstyr etc
  • ”Å mestre det daglige livet med sine rutiner er en viktig del av din rehabilitering”
  • Sjøaktiviteter
  • Beboerne kan komme med forslag til nye aktiviteter

Helgen brukes til ulike aktiviteter der beboerne kan komme med ønsker.

Dersom du føler deg moden for et neste skritt og andre utfordringer har Finnmarkskollektivet avdeling Spikergjerdet i Alta hvor fokuset rettes mot siste fase av behandlingen. Du vil få mulighet til arbeidstrening hos en av våre samarbeidspartnere i næringslivet i byen.