Å hjelpe noen ut av rus.

Det å være pårørende til noen med rusavhengighet, kan være både utfordrende og kaotisk. Vi arbeider aktivt for at både beboere og pårørende skal føle seg trygge og ivaretatt hos oss.

Vi ser verdien av å involvere familie og nettverk i behandlingen. Samarbeid med pårørende kan hjelpe oss til å forstå beboeren bedre, og dermed tilpasse og justere behandlingen og utfordre til endring.

Verdien av pårørende

Vi inviterer alltid beboeren til å ta pårørende med i samtaler med oss. Det kan være av stor betydning å få støtte, og å få mulighet til å jobbe med konflikter, forventninger og samspillmønstre i familien. For å sikre ivaretakelse av beboerens familie har vi et eget familieteam og barneansvarlig.

For noen pårørende har belastningen blitt så stor at de selv er i behov av hjelp eller behandling. Dette imøtekommer vi ved å gi veiledning om aktuelle hjelpetiltak, dette kan være kommunale tilbud, lavterskel og selvhjelpsgrupper.

Samtaler med barn

Hos oss har vi egen barneansvarlig, og tilbyr familie- og barnesamtaler til alle beboere med mindreårige barn. I samarbeid med beboeren kartlegger vi også barnas situasjon, og om barna trenger hjelp og tiltak.

Forskning viser at familie- og nettverksinvolvering kan redusere beboerens rusmiddelproblemer, fremme endringsprosesser og bidra til bedre samspill i familien.
I nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet er det anbefalt å involvere familie og nettverk i behandlingen i samarbeid med pasienten.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss på telefon: 784 44 530

Henvisninger

Alle henvisningene sendes til vurderingsenhetene i de respektive helseforetakene. Disse adressene finner du på foretakenes hjemmesider.

Les mer

Om oss

Det overordnede målet for Finnmarkskollektivet er å hjelpe den enkelte til å komme seg bort fra skadelig bruk og avhengighet av rusmidler.

Les mer

Aktiviteter

Livet på kollektivet er lagt opp etter en normal hverdag, der dagen begynner 08.00 og slutter 15.30. Det blir lagt vekt på fellesaktiviteter som et grunnleggende element i behandlingen.

Les mer

Noe du lurer på?

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende drøfting, eller informasjonssamtale enten du kommer fra kommune, helseforetak, rusteam i kommunen eller er pårørende.

Ring oss 78 44 45 30