Vår metode

Vi i Finnmarkskollektivet hjelper vi deg til en økt bevissthet om deg selv, og yter bistand til ytre, praktiske problemer. Du må selv være aktivt deltagende i din behandling.

I Finnmarkskollektivet er behandlingen individuelt tilpasset. Samtidig er kollektivet bevisst på den enkeltes forhold til gruppen og felleskapet, i fellesaktiviteter og oppgaver. Hos oss gjennomgår beboerne et omfattende behandlingsforløp etter atferdsterapeutiske, psykoterapeutiske og miljøterapeutiske prinsipper.

Behandlingstid 

 • Inntil 12 mnd. for 16 år og oppover.
 • Inntil 6 mnd. for 30 år og oppover.

Samarbeidspartnere

 • Nav
 • Fastleger
 • Arbeidsplasser
 • Kiropraktor
 • Fysioterapeut
 • Ruskonsulent i kommunen
 • Barneverntjenesten
 • Pårørende / familievernkontor
 • Spesialisthelsetjenesten

Miljøterapi

Strukturen danner rammen for det miljøterapeutiske arbeidet, og er en viktig del av behandlingen ved FK.  Innenfor disse rammene kan rusavhengigheten behandles med psykososiale metoder.

Medisinsk behandling

I noen tilfeller bruker vi medisinsk behandling som støtte for å gjøre beboeren i stand til å følge den psykososiale behandlingen. Kollektivets psykiater har ansvaret for denne behandlingen.

Aktiviteter

Livet på kollektivet er lagt opp etter en normal hverdag, der dagen begynner kl. 08.00 og slutter kl. 15.30. Fellesaktiviteter er et grunnleggende element i behandlingen. Beboeren skal være med på ulike aktiviteter hver eneste dag. Dette kan være skogbruk, hund, kjøkken, verksted, vaktmesteroppgaver, friluftsliv m.m.

Vi har et stort fokus på friluftsliv, men tilbyr et bredt spekter av aktiviteter også utover det. Vi vil også bidra til at skolefag kan tas opp igjen dersom dette er aktuelt.

Når du kommer til oss, er du i behandling hele tiden. Selv om fellesaktiviteter i hverdagen slutter kl.15.30, vil du på ettermiddagene og i helgene være med på grupper, individuelle samtaler, felles aktiviteter mm.

Noe du lurer på?

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende drøfting, eller informasjonssamtale enten du kommer fra kommune, helseforetak, rusteam i kommunen eller er pårørende.

Ring oss 78 44 45 30