Om oss

Finnmarkskollektivet er en helhetlig behandlingsinstitusjon for rusrelaterte problemer og avhengighetsproblematikk. Behandlingen er for kvinner og menn fra hele landet, i alderen 16 år og oppover, med ulik tilleggsproblematikk.

Det overordnede målet for Finnmarkskollektivet er å hjelpe den enkelte til å komme seg bort fra skadelig bruk og avhengighet av rusmidler. For å oppnå dette er det viktigste verktøyet vårt levefelleskapet. Det vil si et fellesskap hvor ansatte har valgt å bo og leve sammen med beboerne i et såkalt medleverskap.

Individuell behandlingstid

Behandlingstiden vurderes alltid individuelt, og varierer fra person til person. En typisk behandlingstid er fra 6 – 12 måneder. Hovedjobben med å bli rusfri må du gjøre selv, men vi går ved siden av deg, støtter deg, motiverer deg, tilrettelegger og bidrar til å fjerne åpenbare hindringer for endring.

Individuell behandling i fellesskap med andre

Vi tilbyr individuell behandling i fellesskap med andre. Vi har fokus på å skape struktur i hverdagen ved hjelp av meningsfulle gjøremål, som gjenspeiler en normal hverdag utenfor kollektivet. Vi oppfordrer til fysisk aktivitet, og kan tilby trening på treningssenter, eller gjennom en av våre mange aktiviteter. Det er også mulighet til å få jobbe med hund og hundekjøring, for de som ønsker det.

Med fokus på aktivitet

Vi fokuserer på aktivitet hele uken, og kan tilby et bredt spekter av ulike aktiviteter. Vi er blant annet delaktig i frivillighet under Finnmarksløpet og Offroad Finnmark. Hos oss vil du kunne få oppleve sykling, løping, toppturer, fisketurer, hundekjøring, scooterturer, sanking fra naturen som kan brukes i hverdagen, trening, fotball og volleyball. Aktivitet er også viktig når dere er ferdige i behandlingen hos oss, og vi er derfor opptatt av at du skal finne noe som du kan bruke videre i din hverdag.

Finnmarkskollektivet har to avdelinger

Finnmarkskollektivet har to avdelinger som skal sørge for at du som beboer skal få et sømløst og best mulig behandlingsopplegg. Avdelingen i Langfjordbotn, ca. 7,5 mil utenfor Alta er den første avdelingen du kommer til. Her gjennomføres kartlegginger, slik at vi kan bli bedre kjent med deg og derfra starte jobben med å innarbeide struktur i hverdagen din. Langfjord ligger i ville og vakre omgivelser, og innbyr til friluftsaktiviteter uansett årstid. Hvor mye du ønsker å benytte deg av det, bestemmer du selv.

Dersom du føler deg moden for et neste skritt og andre utfordringer har Finnmarkskollektivet avdeling Spikergjerdet i Alta hvor fokuset rettes mot siste fase av behandlingen. Du vil få mulighet til arbeidstrening hos en av våre samarbeidspartnere i næringslivet i byen.

Hvordan få behandlingsplass hos oss?

Du kan ta kontakt med din saksbehandler i NAV eller ruskonsulent, DPS, fastlege eller psykolog. De skriver en henvisning til en vurderingsenhet slik at din henvisning blir vurdert og du kan få innvilget rett til døgnbehandling. Ved vedtak om innvilget plass hos oss vil du bli kontaktet av vår forløpskoordinator. Forløpskoordinatoren vil være en viktig kontaktperson for deg før innleggelse og svarer på spørsmål og gir informasjon om hva som skal skje underveis i et forløp.

Har du spørsmål om inntak, kan du kontakte vårt sentralbord på tlf. 78 44 45 30.

Pakkeforløp

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg et helhetlig og forutsigbart behandlingsforløp, uten unødig ventetid. Du får mer innflytelse i behandlingen og den skal evalueres systematisk underveis. Målet med pakkeforløp er blant annet økt brukermedvirkning og brukertilfredshet, bedre pårørendeinvolvering og -ivaretakelse, bedre somatisk behandling og tilrettelegging for gode levevaner.

Les mer om pakkeforløp her.