Om oss

 

Finnmarkskollektivet (FK) er et behandlingstilbud som driver med intensiv og spesialisert langtidsbehandling av rusmiddelavhengighet. Vi holder til i Langfjordbotn, ca 7,5 mil utenfor Alta i Finnmark.

Vi har avtale med Helse Nord om behandlingsplasser i 3 kategorier

  • 5 langtidsplasser fra 18 år med en varighet inntil 12 mnd.
  • 5 plasser fra 30 år med en varighet fra 6-9 mnd.
  • 10 plasser fra 18 år plassene med en varighet på 3-6 måneder.

Vi tilbyr også behandling innenfor Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

I tillegg kan plasser kjøpes utenom i begge kategorier for andre helseforetak og kommuner.

Vi bistår med tilrettelegging av tiltak og et helhetlig behandlingsforløp for pasienter etter nærmere avtale.

Vårt overordnede mål

Det overordnede målet for Finnmarkskollektivet er å hjelpe den enkelte til å komme seg bort fra skadelig bruk/avhengighet av rusmidler. Vi skal tilrettelegge for at rusmiddelavhengige skal få muligheten til å leve mest mulig selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre. Sammen med beboerne skal vi tilrettelegge for nødvendige endringer som muliggjør at vedkommende kan mestre et liv uten misbruk av rusmidler. For å oppnå dette er det viktigste verktøyet levefelleskapet. Det vil si et fellesskap hvor ansatte har valgt å bo og leve sammen med beboerne– medleverskap.

Behandlingstid

Behandlingstiden vurderes alltid individuelt,  og varierer fra person til person. En typisk behandlingstid er 6- 12 måneder.

Finnmarkskollektivets hovedpunkter

  • Alle mennesker har mulighet til å forandre og utvikle seg i positiv retning uansett bakgrunn, under de rette vekstbetingelser. Mennesket har evne til utvikling intellektuelt, følelsesmessig og atferdsmessig – altså kan evne til tenkning, læring, persepsjon (fornemmelse / oppfatning), kommunikasjon, handling og evne til å mestre følelser og behov utvikles. Det samme kan evnen til å ta ansvar og valg. Vi ønsker å behandle alle som likeverdig og ansvarlige mennesker som kan gjøre noe med livssituasjonen sin – ikke som ofre.
  •  Vi ønsker å se beboere som mennesker som har noen spesielle utfordringer. Rusmisbruk utarter seg forskjellig fra person til person. Generalisering er ikke nødvendigvis gyldig for den enkelte. Mange likhetstrekk finnes, men arv og miljø gjør at hver enkelt menneske er noe helt spesielt.
  • I samspill med andre utvikler vi oss og vokser. Kvaliteten og utformingen av relasjoner vi har hatt og har, spiller en hovedrolle i individets selvforståelse og verdensbilde. Relasjonen mellom oss som jobber på kollektivet og de som kommer for og endre livssituasjonen sin, er et av de bærende elementene i endringsarbeidet deres, endring skjer i relasjoner.
  • Vi kan bare gå ved siden av å være støttende, motivere, tilrettelegge og bidra til å fjerne åpenbare hindringer for endring.