Rutiner for henvisninger til Finnmarkskollektivet

Alle henvisningene sendes til vurderingsenhetene i de respektive helseforetakene. Disse adressene finner du på foretakenes hjemmesider. De som kan henvise til vurderingsenhetene er sosialtjenesten/NAV, fastlege, psykolog eller spesialhelsetjenesten. Når vurderingen er utført av vurderingsenhetene, sendes det en forespørsel til oss. Vi gir en endelig tilbakemelding på utfallet.

Pasientens rett til helsehjelp blir vurdert av vurderingsenheter på oppdrag av spesialhelsetjenesten. Vurderingene gjøres ut fra pasientenes tilstand og livssituasjon, i tillegg til nytte og kostnadseffektivitet.

Det er Helsedirektoratets prioriteringsveileder for TSB  som danner grunnlaget for vurderingen av spesialhelsetjenesten. 

Pasienten skal gis beskjed innen maksimalt 10 virkedager om hvorvidt han/hun har rett til nødvendig helsehjelp i spesialisthelsetjenesten. Dersom de vurderes til å møte kravene, skal de få tildelt oppmøtedato til behandling eller utredning.