Veien til rusbehandling

Hvis du står med en person som du tror kan ha behov for hjelp til sitt rusproblem, kan du kontakte en av disse vurderingsenhetene. De har opplysninger om  henvisningsrutinene for tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk.

Vurderingsenheten Tromsø, UNN

Tlf: 77 75 45 60

Vurderingsenheten ved Nordlandssykehuset

 Tlf: 75 50 16 00 eller 75 57 84 67

Vurderingsenheten ved Helgelandssykehuset

 Tlf: 75 12 52 70

Vurderingsenheten ved Finnmarkssykehuset

Tlf: 78 46 58 62

Kontakt oss i Finnmarkskollektivet

Ta gjerne kontakt med oss for en  uforpliktende drøfting  eller informasjonssamtale enten du kommer fra kommune, helseforetak, rusteam i kommunen eller er pårørende.
Du treffer oss på tlf 78 44 45 30

Informasjon om pakkeforløpet

Pakkeforløp psykisk helse og rus – Informasjon til deg som pasient og pårørende (pdf)

FORLØPSKOORDINATOR hos oss er Christoffer Westmark tlf 911 68 732. Forløpskoordinator er å treffe på denne tlf mand- fredag mellom 08.00-15.30. Andre tider på døgnet kan man ta kontakt på 784 44 53004011404b