Vår metode

_G0F8063

Hos oss i Finnmarkskollektivet får du hjelp og bistand til å få et økt innsyn/bevissthet om deg selv, og hjelp til ytre, praktiske problemer. Du må selv være aktivt deltagende i din behandling.

I Finnmarkskollektivet er behandlingen individuelt tilpasset samtidig som vi i kollektivet er bevisste om den enkeltes forhold til gruppen og felleskapet i fellesaktiviteter og oppgaver. Her gjennomgår beboerne et omfattende behandlingsforløp etter atferdsterapeutiske, psykoterapeutiske og miljøterapeutiske prinsipper.

Den faglige innretningen er tilpasset individet og det stadium i behandlingen beboeren er i. Det brukes elementer av flere teoretiske behandlingsformer: MI (motiverende intervju) i begynnelsen, kognitiv atferdsterapi, ACT (Acceptance and Commitment Therapy) og DAT (Dialektisk Atferds Terapi) midt under forløpet og mindre strukturert, psykodynamisk inspirert psykoterapi i avslutnings- og ettervernsfasen.

Miljøterapi

Strukturen er en viktig del av behandlingen ved FK, den danner rammen for miljøterapeutiske arbeidet.  Strukturen danner rammen slik at rusavhengigheten kan behandles med psykososiale metoder.

Medisinsk behandling

I noen tilfeller bruker vi medisinsk behandling som støtte for å gjøre beboeren i stand til å følge den psykososiale behandlingen. Kollektivets psykiater har ansvaret for denne behandlingen.

Kartlegging og utredning

Beboeren vil gjennomgå en kartlegging og utredning i den perioden de er inne på kollektivet, noe som vil være utgangspunktet for behandlingen. I tillegg vil utredningen bidra til å gjøre den sårbare perioden etter fullført behandling så god som mulig gjennom grundig forberedelse av nye behandlere og detaljert informasjonsformidling til hjemkommunen. Denne vil inneholde tiltaksplan, rådgivning og veiledning i enkeltsaker.

Aktiviteter

Vi har ulike områder som beboeren deltar på i hverdagen. Livet på kollektivet er lagt opp etter en normal hverdag, der dagen begynner 08.00 og slutter 15.30. Det blir lagt vekt på fellesaktiviteter som et grunnleggende element i behandlingen. Beboeren skal være med på ulike aktitiveteter hver eneste dag. Dette kan være skogbruk, hund, kjøkken, friluftsliv m.m.

Vi vil også bidra til at skolefag kan tas opp igjen om dette er aktuelt.

Tiden etter 1530 er fritid der beboeren kan delta på ulike aktiviteter som tilbys.

Behandlingstid

Inntil 12 mnd for 18 år og oppover

Inntil 6 mnd 30 år og oppover

Samarbeidspartnere

  • Nav
  • Fastleger
  • Arbeidsplasser
  • Kiropraktor
  • Fysioterapeut
  • Ruskonsulent i kommunen
  • Barneverntjenesten
  • Pårørende / familievernkontor
  • Spesialisthelsetjenesten