Informasjon vedrørende koronakrisen

Vi jobber for at alle skal trygges, bli sett og tatt vare på. Finnmarkskollektivet har iverksatt en rekke tiltak og vurderer situasjonen fortløpende.

Finnmarkskollektivet tar den globale koronakrisen på største alvor og gjør alt vi kan for å bidra til å forhindre og begrense smitte, samtidig som vi ivaretar våre pasienter og medarbeidere i en krevende tid.

Tiltakene som er iverksatt:

  • Beredskapsplan er tatt i bruk, denne er tilpasset den aktuelle situasjonen med Covid 19.
  • Krisestab er satt, under ledelse av daglig leder Trude Rød. I staben sitter lege, psykologspesialist, psykiater og verneombud.
  • Det gjøres fortløpende vurderinger av risiko.
  • Vi har opprettet kontakt med kommuneoverlegen i kommunen hvor vi har institusjonen.
  • Vi har ikke stoppet inntaket av pasienter. 
  • Vi har gjort avd. Spikergjerdet om til en karanteneinstitusjon. Alle pasienter som kommer til oss, vil komme til avdelingen i Alta først.

Vi forholder oss til alle nasjonale retningslinjer. 

Vi har en annerledes behandlingshverdag ved at pasientene vår ikke får gjennomført sine permisjoner/treningsturer.

Vi tar ikke i mot besøkende ved institusjonen. 

Spørsmål?

Har du spørsmål om hvordan vi ved Finnmarkskollektivet håndterer koronasituasjonen, skal du bare ta kontakt på Tlf :78 44 45 30 eller send en Mail på info@finnmarkskollektivet.no

Ved spørsmål om inntak ta kontakt med forløpskoordinatoren vår på tlf: 91168732

Vi anbefaler å gå inn på:

https://www.fhi.no/

https://helse-nord.no/beredskap-koronavirus