Finnmarkskollektivet Online

Korona/Covid-19. Et tema som preger både Norge og verden hver eneste dag. Dette påvirker oss alle. Enten direkte eller vi kjenner noen som er smittet eller på andre måter sliter. De fleste av oss merker at butikker, kontorer og fritidsaktiviteter blir stengt ned. Myndighetene anbefaler at vi skal holde oss inne og holde det sosiale livet til et minimum. Helse og behandling har heldigvis en absolutt prioritet.

Psysisk helse i disse Korana-dager

Viruset skal behandles og det skal bort. Men det er andre sider av helsen som også må behandles. Det vi i Finnmarkskollektivet fokuserer på er de som sliter med rus og utfordringer med psykisk helse og deres pårørende
Finnmarkskollektivet Online er Finnmarkskollektivets bidrag til den nasjonale dugnaden i helse nord.

Trenger du rask kontakt med helsepersonell innen psykisk helse?

Trenger du rask kontakt med en sykepleier, familieterapeut, sosionom, psykolog, barnevernspedagog eller noen som har bred erfaring på temaene psykisk helse og rus? Da kan vi hjelpe deg straks gjennom Finnmarkskollektivet Online.
I Finnmarkskollektivet Online tar vi utgangspunkt i de som sliter med rus og utfordringer med psykisk helse og deres pårørende. Spesielt i disse Korona-tider.

Ta kontakt med oss i dag

Vi kan tilby terapeutiske seksjoner 1-3 ganger gratis. Det betyr telefonkonsultasjon eller skjerm til skjerm med visuell kontakt. Vi bruker teams for denne kommunikasjonen.
Send i første omgang en e-post til oss på Info@finnmarkskollektivet.no så følger vi opp gjennom Teams i etterkant.
Merk e-posten (i emnefeltet): Finnmarkskollektivet Online.
Informasjon på e-posten som vi trenger er:
  • Navn
  • Adresse
  • Fødselsdato
  • Telefonnummer
  • Oppgi eventuell fakturaadresse, dersom det blir behov for flere samtaler.
  • Vi ønsker ikke forstyrre annet behandlingsforløp, men dette tilbudet kan anses som «nødhjelp». Oppgi eventuell annen pågående behandling.