Aktiviteter

Vi har ulike områder som beboerne deltar på i hverdagen. Livet på kollektivet er lagt opp etter en normal hverdag, der dagen begynner 08.00 og slutter 15.30. Det blir lagt vekt på fellesaktiviteter som et grunnleggende element i behandlingen. Beboeren skal være med på ulike aktitiveteter hver eneste dag. Dette kan være skogbruk, hund, kjøkken, friluftsliv m.m.

Vi vil også bidra til at skolefag kan tas opp igjen om dette er aktuelt.

Tiden etter 1530 er fritid der beboerne kan delta på ulike aktiviteter som tilbys._G0F8063

Områder:

  • Hund: Arbeid og aktivitet med hundehold/ hundekjøring.Kjøkken: Kosthold, matkunnskap.
  • Leve og bo: Hygiene, stell av klær, rutiner o.l  .
  • Skogsarbeid: Her får beboerne læring av bruk av ulike redskaper.
  • Grønne fingre: Produksjon av sommerblomster.
  • Friluftsliv: Turer, vedlikehold av utstyr etc.
  • ”Å mestre det daglige livet med sine rutiner er en viktig del av din rehabilitering”

Tiden etter 15.30 er fritid, der beboerne kan delta på ulike aktiviteter:

  • Friluftsliv – jakt, fiske, turer.
  • Hundekjøring.
  • Sjøaktiviteter.
  • Beboerne kan komme med forslag til nye aktiviteter.

Helgen brukes til ulike aktiviteter der beboerne kan komme med ønsker.